VHA

De cursus bestaat uit een gemeenschappelijk deel en een deel voor de modaliteit Wegvervoer.
Aan de hand van praktijkcases wordt de cursist geleerd om op accurate wijze om te gaan met de wetgeving. Hierbij wordt de structuur van het Wegvervoer, Binnenvaart of Spoorvervoer uitvoerig behandeld.
Door het leren omgaan met de wetgeving is de cursist verzekerd dat hij zijn adviserende en controlerende taken uit kan voeren.
Ook worden behandeld de meldingen zoals voorgeschreven in artikel 47 van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en wordt aandacht besteed aan de inhoud van de jaarlijkse rapportage.

De cursus duurt 6 cursusdagen plus een examendag en wordt gegeven op onze eigen locaties in Leusden.
De cursist moet in het bezit zijn van de actuele wetgeving omdat deze tijdens de cursus en het examen moet worden gebruikt. U kunt deze wetgeving als 3 delige uitgave bij VCM Leusden bestellen.

De cursus VHA word afgesloten door middel van een schriftelijk examen bij het CCV.
Het examen wordt aansluitend aan de cursus ingepland.
Het VHA-certificaat is 5 jaar geldig.