VCA

In de cursus VCA Basis worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Veiligheids- en gezondheids- en milieuwetgeving: wat, waarom en hoe?
 • Ongevallen en de gevolgen voor het beleid: de theorie
 • Geluid en straling
 • Elektriciteit
 • Gevaarlijke stoffen
 • Branden en explosies
 • Werken in besloten ruimte
 • Veilig werken met machines en gereedschappen
 • Hijsen
 • Struikelen, uitglijden, vallen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw eigen veiligheid

In de cursus VCA VOL worden extra de volgende onderwerpen behandeld:

 • Ergonomie
 • Wat moet een bedrijf geregeld hebben om verantwoord met risico’s om te gaan?
 • Wat is uw rol als leidinggevende

Cursusduur
De cursus bestaat uit 1 dag met aansluitend examen op de cursuslocatie
Het examen wordt digitaal afgenomen. Het VCA diploma is 10 jaar geldig.