Praktische zaken

Annuleringsregeling

Het kan altijd voorkomen dat men om een bepaalde reden een opleiding moet annuleren of verplaatsen.
Wat nu te doen als u opdracht heeft gegeven voor een opleiding en u deze toch niet kunt bijwonen?
In dat geval kan uw als opdrachtgever, in overleg met VCM Leusden, een collega aanmelden om deel te nemen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vervanging. De gegevens van de nieuwe deelnemer moeten voor aanvang van de opleiding door middel van een email (schriftelijk) aan VCM Leusden worden doorgegeven. (tenminste 1 dag voor het starten van de opleiding)

Annuleren opleiding

  • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht;
  • Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 25% van de opleidingskosten in rekening gebracht;
  • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
  • Beëindigd of onderbreekt de deelnemer tussentijds de opleiding of neemt hij of zij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. In bijzondere gevallen kan worden deelgenomen aan een latere opleiding.

Annuleren of doorschuiven van een maatwerkopleiding
Voor het annuleren van een maatwerkopleiding geldt de bovenstaande regeling (annuleren opleiding), daarnaast worden de ontwikkelingskosten voor het maatwerk in rekening gebracht

Bij het doorschuiven van de uitvoeringsdatum/data van een (maatwerk)­opleiding gelden de volgende algemene voorwaarden:
•Tot twee weken voor aanvang van de (maatwerk)opleiding kunnen uitvoeringsdata kosteloos worden verschoven;
•Bij het doorschuiven van de uitvoeringsdata binnen twee weken voor aanvang van de (maatwerk)opleiding wordt 25% van de reeds gemaakte kosten voor de uitvoering in rekening gebracht.

 

Klachten regeling

VCM Leusden staat voor goede kwaliteit. Maar het kan voorkomen dat u als klant niet tevreden bent.
Daarom horen wij graag waarover u niet tevreden bent.

Graag horen wij dit van u persoonlijk zodat we tot op oplossing kunnen komen.

Wij vragen u uw klacht per email te sturen naar: info@vcmleusden.nl

Na ontvangst van de klacht zullen wij u een bevestiging van ontvangt sturen binnen 5 werkdagen, daarna wordt u klacht in behandeling genomen.

We zullen informatie verzamelen over de ingediende klacht. Binnen twee weken zal VCM Leusden een voorstel doen naar de klager, over hoe deze het probleem denkt aan te pakken. Is de klager akkoord met de inhoud daarvan, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. Is de klager niet tevreden, dan zal VCM Leusden wederom binnen twee weken een nieuw voorstel doen. Is de klager met deze inhoud akkoord, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. Is de klager opnieuw niet akkoord, dan zal vanuit VCM Leusden geen verdere actie meer worden ondernomen en zal de klager zelf met een passend voorstel moeten komen.

Keuring

Voor een goede en voordelige keuring voor uw rijbewijsverlenging raden wij u Praktijk Van Golde aan.

Dr. P.H.M. van Golde

www.praktijkvangolde.nl

 

Overnachten

Wij hebben contact met verschillende Bed & Breakfast locaties.  Als u van ver weg komt en tussen de opleidingsdagen door wenst te overnachten kunt u contact opnemen met één van onderstaande adressen. 

 

U bent dan goed verzorgd voor een nette prijs.

 

Subsidiemogelijkheden

VCM Leusden is Gecertificeerd opleider voor Transport & Logistiek voor het verkrijgen van de SOOB subsidie. Voor meer informatie zie www.soobsubsidiepunt.nl

VCM Leusden de business partner van de branchevereniging voor brandstofhandelaren NOVE. Deze vereniging organiseert en regelt vele zaken m.b.t. een goede en gezonde brandstoffenbranche. Indien u behoort tot de groep van brandstofhandelaren en u bent aangesloten bij NOVE, is het via hen mogelijk subsidieaanvraag bij het FKB-fonds te doen. Zie ook het NOVE-ledennet voor meer informatie.