Cursus Omgaan met gevaarlijkste stoffen 1.3

De cursus omgaan met gevaarlijke stoffen 1.3 behandeld de volgende onderwerpen:

  • Algemene opleiding: personeel moet op de hoogte zijn met de algemene eisen en voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
  • Specifieke functie opleiding: personeel moet een speciale opleiding volgen die direct in verband staat met hun verantwoording binnen het bedrijf met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • Veiligheidsopleiding: het personeel moet om kunnen gaan met de risico’s en gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen – inclusief het laden of lossen – en de veiligheidsmaatregelen en noodmaatregelen kunnen nemen.

De werkgever en de werknemer moeten beide kunnen aantonen dat deze opleiding is gevolgd.
VCM Leusden verzorgt deze opleiding als cursus omgaan met gevaarlijke stoffen 1.3. Deze cursus wordt afgesloten met een toets.

De cursist ontvangt na de cursus en het behalen van de toets een pas voor 5 jaar.

Afhankelijk van het bedrijf wordt nog ingegaan op de gevaarlijke stoffen waarmee de cursist te maken heeft.

De cursus duurt 1 dagdeel en kan in company worden verzorgd.