BMC

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan brandmeldinstallaties.
  • De werking van automatische melders.
  • Brandmeldinstallaties en de sturingen en signaleringen.
  • De bediening van brandmeldcentrales, brandweerpanelen en nevenpanelen.
  • Hoe test ik een brandmeldinstallatie?
  • Uitvoering klein onderhoud.
  • Het beheer en het invullen van het logboek.
  • Welke documenten behoren bij een brandmeldinstallatie?

De cursus bestaat uit twee dagen, met aansluiten examen op de cursuslocatie.