ADR

Vcm Leusden geeft ook alle aanvullingen zoals klasse 1 en 7!

De ADR Basis cursus behandeld de volgende onderwerpen:

 • algemene voorschriften die van toepassing zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen;
 • de belangrijkste soorten van gevaar en kennis over bescherming van omgeving;
 • preventieve maatregelen en veiligheidsmaatregelen, Samenladen of verbod tot samenladen;
 • het voorkomen van ongevallen, de bestrijding daarvan en de te nemen maatregelen;
 • etikettering en kenmerking, ten behoeve van de gevaaridentificatie, van verpakkingen en voertuigen;
 • regels voor de chauffeur bij het vervoer van gevaarlijke stoffen en het beoordelen van documenten;
 • doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen;
 • de te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen;
 • praktijktraining genoemd onder ADR 8.4 bestaat uit: Omgaan met kleine blusmiddelen, Eerste hulp

De aanvullende ADR Tank cursus behandeld de volgende onderwerpen:

 • het rijgedrag van voertuigen, met inbegrip van het bewegen van de lading;
 • bijzondere voorschriften met betrekking tot deze voertuigen;
 • algemene kennis van de diverse uiteenlopende laad- en lossystemen en procedures van de voertuigen;
 • bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het gebruik van deze voertuigen (keuringsdocumenten, goedkeuringsmerktekens, kenmerking en etikettering, enz.)

De aanvullende ADR Klasse 1 cursus behandeld de volgende onderwerpen:

 • classificatie, subklassen en Compatibiliteitsgroepen;
 • aanvullende voorwaarden en begrippen;
 • verpakkingen, etikettering en kenmerking;
 • bijzondere voorschriften over het samenladen van stoffen en voorwerpen van klasse 1;
 • bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het vervoer van explosieven en de voertuigeisen.

De aanvullende ADR Klasse 7 cursus behandeld de volgende onderwerpen:

 • verschillende soorten radioactiviteit;
 • verpakkingen, etikettering en kenmerking;
 • bijzondere voorschriften betreffende verpakking, behandeling, samenladen en stuwage van radioactieve stoffen;

De bovenstaande cursussen worden afgesloten door middel van een schriftelijk examen bij het CBR/CCV .(www.cbr.nl)
Deze examens worden aansluitend aan de ADR cursus ingepland.
Het ADR-certificaat is 5 jaar geldig.

ADR Verlening
Om in het bezit te blijven van een geldig ADR-certificaat, is de chauffeur verplicht elke vijf jaar een verlengingsexamen af te leggen. Deze verlenging kan al een jaar voordat het certificaat verloopt worden gevolgd. Is het certificaat niet meer geldig, dan moet opnieuw een nieuw examen worden gemaakt

VCM Leusden is Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek, waardoor u Subsidie kunt aanvragen. (soobsubsidiepunt.nl )